Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu:

  • Józef Formela - Prezes Zarządu
  • Mirosław Kuczkowski - Z-ca Prezesa Zarządu
  • Grażyna Niklas - Z-ca Prezesa Zarządu