Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sierakowicach działa w następującym składzie tj.:

  1. Mirosława Sikora - przewodniczący
  2. Zygmunt Pobłocki - z-ca
  3. Regina Bartelik - sekretarz Rady
  4. Joanna Koszałka - przewodniczący KR
  5. Marian Abramowski
  6. Lucyna Kiedrowska
  7. Regina Głodowska
  8. Marzena Wenta
  9. Józef Malek