Wytwórnia Pasz „Sierpasz”

Wytwórnia pasz -
Mieszanki paszowe dla drobiu
Mieszanki paszowe i uzupełniające dla trzody
Mieszanki paszowe dla bydła
Mieszanki paszowe dla królików
Mieszanki paszowe dla ryb
Dodatki paszowe
Zboża, śruty zbożowe, śruty poekstrakcyjne