PIEKARNIA

Zapraszamy:

ul. Piwna 18
83-340 Sierakowice
tel./fax. (58) 681 - 66 - 52
e-mail: piekarnia@schsierakowice.pl


Jakość jest gwarantem powodzenia naszej Spółdzielni dziś i w przyszłości jako zaufanego producenta, dostawcy i sprzedawcy wyrobów piekarniczo – cukierniczych.

Celem naszego działania jest:

  • spełnienie oczekiwań Klienta,
  • dbałość o jego zdrowie,
  • zaspokojenie jego wyszukanego smaku oraz estetyki wykonania wyrobu.
  • dążenie do jak najwyższej jakości wszystkich produktów
  • konkurencyjność produkowanych wyrobów, osiągnięta przez zastosowanie nowoczesnych procesów produkcyjnych i technologicznych.

Aby zrealizować ww. cele Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” wdrożył zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg ISO 9001: 2000 oraz ISO 22000: 2006.

Wymaga to od firmy podjęcia szeregu działań:

  • doskonalenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach, wdrażanie nowych technologii, dostęp do literatury fachowej,
  • współpraca z dostawcami oferującymi najwyższą jakość oraz gwarantującymi terminowość dostaw,
  • modernizacja parku maszynowego i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych.

Wprowadzane systemy jakości i bezpieczeństwa żywności dokonywane przez Zarząd Spółdzielni, zapewnią stałe utrzymanie wysokiej jakości produktu.

Myślą przewodnią naszej piekarni jest stwierdzenie:

ZAUFANIE KLIENTA NASZYM SUKCESEM