Zarząd Spółdzielni  • Józef Formela - Prezes Zarządu
  • Mirosław Kuczkowski - Z-ca Prezesa Zarządu
  • Grażyna Niklas - Z-ca Prezesa Zarządu