Skład Rady NadzorczejRada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sierakowicach działa w następującym składzie tj.:

  1. Marian Abramowski
  2. Regina Bartelik
  3. Krystian Gilmajster
  4. Regina Głodowska
  5. Joanna Koszałka
  6. Mieczysław Sobisz
  7. Zygmunt Pobłocki
  8. Gerard Stencel
  9. Wacław Zielonka - przewodniczący